Systemisch werk
(Familie) Opstelling

Systemisch werk en (familie) opstellingen

Wat is Systemisch werk?

Wij als mens maken allemaal deel uit van een groter geheel.

Dat grotere geheel kun je weer opsplitsen in; je gezin, je familie, je vrienden, je buren etc.

Maar je maakt ook deel uit van je werkkring, je klas, je vereniging etc.

Onbewust spelen er in zo’n systeem vaak onderlinge verbanden mee, die soms een hele grote rol kunnen spelen in je leven.

Je wordt altijd beïnvloed door het systeem waar jij deel van uit maakt. Er kunnen verstoringen ontstaan zijn door bijvoorbeeld trauma’s of andere ingrijpende gebeurtenissen. Dit kan een enorme invloed hebben op het dagelijkse functioneren.

 Achter ieder mens staat een grote familie die zich tot in vele generaties uitstrekt. De oudere generatie vormt de basis waarop de jongere generatie zijn toekomst bouwt

Waar heeft systemisch werk zijn oorsprong gevonden?

Bert Hellinger (Dld)ontwikkelde Systemisch werken nadat hij jaren als zendeling bij de Zoeloes in Zuid-Afrika heeft gewerkt. Na jarenlang de familiebanden van de Zoeloes te hebben bestudeerd heeft hij uiteindelijk een geweldige methode ontwikkeld waarmee wij in de westerse wereld inzicht kunnen krijgen in ons eigen familiesysteem. 

Hoe gaat het in zijn werk?

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen.

Een paar voorbeelden van vragen die je kunt stellen;

 • De sfeer in huis is niet altijd even gezellig, en dan met name met mijn zoon/dochter.
 • Hoe kan ik keuzes maken?
 • Ik heb alles: relatie, baan, gezin. En toch voel ik me niet gelukkig. Hoe komt dat?
 • Hoe kan ik een baan vinden die echt bij me past?
 • Waarom is er geen vertrouwen tussen mijn zus en mij?
 • Ik voel mij snel afgewezen, hoe komt dat?
 • Het lukt me maar niet om dingen te veranderen in mijn leven.
 • Ik heb een ernstige ziekte, hoe kan ik dat plaatsen in mijn leven?
 • Hoe kunnen mijn kinderen opgroeien zonder dat ze mijn problemen overnemen?
 • Ik heb heel veel strijd in mijn leven, het lukt me niet de vinger erop te leggen.  (Op mijn werk en thuis)
 • Ik voel me nergens echt thuis, ik weet ook niet waar mijn plek is.
 • Ik kan niet goed beslissingen maken en stel het ook telkens uit.
 • Ik wil heel graag alles om me heen regelen en voel me niet gelukkig als een ander dat doet.
 • Verantwoordelijkheid loopt als een rode draad door mijn leven, ik zou graag wat minder verantwoordelijkheid op me nemen.

Waar kun je nog meer vragen over stellen?

Over je kind, bijvoorbeeld;

 • Om inzicht te krijgen in de achtergrond van het gedrag, de emoties of de fysieke gesteldheid van je kind

Over je werk of organisatie(organisatieopstelllingen)

 •  Over zaken die spelen binnen organisaties of je werk.

Wat kan het resultaat zijn van een opstelling?

Een opstelling kan je veel brengen: Inzicht, Verheldering, Vrijheid, Verbinding, Rust, Opluchting.

De opstelling zelf:

De vraagsteller heeft een vraagstuk ingebracht. Vaak gaat het over de gezinssituatie of familie. Voor deze personen worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. De representanten krijgen door de vraagsteller een plaats in het vertrek aangewezen.

Er ontstaat nu een soort van moment opname die achterliggende onderdelen van het vraagstuk laat zien. Doordat de begeleider de opgestelde mensen vragen stelt over hun gevoelens en houdingen ten opzichte van elkaar en de situatie komt er inzicht in de situatie. Er kunnen verstrikkingen aan het licht komen (soms in eerdere generaties) die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de vraagsteller.

Door te vragen kan de situatie als het ware "vlot getrokken worden"

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. We noemen dit dan een organisatieopstelling.

Door middel van een opstelling kun je bepaalde onderliggende familiepatronen, spanningen en onevenwichtigheden zichtbaar maken wat kan leiden tot nieuwe inzichten en impulsen tot verandering. Ook kan de kracht en de liefde in een familie zichtbaar en voelbaar gemaakt worden en weer vrij stromen.

Kort samengevat.

Door middel van een opstelling kun je bepaalde onderliggende familiepatronen, spanningen en onevenwichtigheden zichtbaar maken wat kan leiden tot nieuwe inzichten en impulsen tot verandering. Ook kan de kracht en de liefde in een familie zichtbaar en voelbaar gemaakt worden en weer vrij stromen.

Representant zijn bij een opstelling

Als representant maak je gebruik van het “wetend veld” Bert Hellinger, de ontwikkelaar van het systemisch werk heeft dit zo genoemd nadat hij ontdekte dat we allemaal kunnen intunen op dit veld. Deze velden ook wel morfogenetische velden (Rupert Sheldrake) genoemd zijn energievelden waarin informatie ligt die wij mogen en kunnen gebruiken. Door het fenomenologisch waarnemen kunnen we deze informatie tot ons nemen die niet van ons zelf is.

Fenomenologisch waarnemen is een term die veel gebruikt wordt in het Systemisch werk en met name bij de opstellingen. Als jij als representant in het “veld” staat kun je allerlei gevoelens ervaren, dit kan warmte zijn of kou, een kriebel in je buik of spontane hoest.  Je ademhaling kan ineens omhoog gaan, je voeten koud worden of je hebt de drang om te staren. Soms wil je gaan liggen of je verstoppen enz. enz. al deze gevoelens en emoties komen uit het “wetend veld” en laten jouw vertalen wat voor de “vraagsteller” belangrijk is.

Hoe voel je nu of het niet jouw gevoel is?

In het begin zal je zeker voelen en dan denken van: “is dit van mij, of van die ander” maar al snel zal je merken dat je daar uitstekend onderscheid in kunt maken. Want ook dat voel je. Ga je gevoel in ieder geval tijdens de representatie NIET analyseren!  Na afloop word je “ontslagen” uit je rol en ben je weer je eigen zelf. Pas dan zou je kunnen kijken wat het met jou gedaan heeft.  Want ook als representant haal je altijd iets uit de opstelling, zelfs als je niet gekozen wordt als representant kan het op een diep niveau bij jou ook werken. (Dit is waarom ook de representant een vergoeding betaald € 25,00)

In principe kan iedereen representeren, iedereen heeft het vermogen zich open te stellen om het “wetend veld” te voelen.   Soms heeft het even wat oefening nodig maar de meeste mensen kunnen het. Een ander verhaal is het als je wordt gevraagd te representeren voor iets of iemand waarin of waarmee je zeer verbonden bent. Dat kan familie zijn of een situatie waar je net middenin zit. Ook als je voelt dat je er emotioneel bij betrokken bent is het beter om niet te representeren.

Ik heb het al even aangehaald, soms komt het voor dat je niet gevraagd wordt, denk dan niet: “ik zit hier voor niets” Nee, ook dan haal je iets.  Maar jij mag ook NEE zeggen.  Je zegt bijvoorbeeld Nee, als je niets met het item hebt of dat je voelt dat het te emotioneel voor je is.

Het belangrijkste is steeds, voel! Voel of het goed voor je is!

Meekomers

Ben je mee om te kijken, te ondersteunen of als begeleiding? Ook dan zit je “in” de opstelling, als het ware ook in het wetend veld.  Ondanks dat het lijkt dat je aan de “zijlijn” zit, ben je toch verbonden met het veld en brengt het jou wat het je brengen moet. Vandaar dat de meekomers, ook een bijdrage leveren dmv € 25,00

Zo is de balans van één van de systemische principes, de balans van geven en nemen, weer in compleet.

Jouw bijdrage;

Als ontvanger van de opstelling draag je € 45,00 bij

Als representant of “kijker / meekomer” € 25,00


Familie opstelling met familieleden € 125,00

Heb je belangstelling of vragen?

Laat het me weten via onderstaande e-mail

Contact:

Anneke de Groot Energetisch Therapeut

Dongjumerweg 16, 8811HA Ried

Tel: 06 50 24 59 70

E-mail: info@annekedegroot.com


Durf jij je talent te gebruiken?

Klik op de button en ontvang het Gratis e-book "Help, ik heb een gave"  

© Thrive Landing Pages. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer