​SRT

​Spiritual Response Therapy


SRT therapie 

SRT ( Spiritueel Respons Therapy)

SRT is een techniek die in 1985 ontdekt werd door Robert Detzler. SRT is een therapievorm die je in contact brengt met je hogere zelf. Dit hogere zelf kun je beschouwen als je computer. Je kunt hierdoor blokkades opsporen en zuiveren. Zeg maar de virussen in je computerprogramma’s. Deze blokkades kunnen zowel uit dit leven als uit verleden levens zijn ontstaan.


Sommige blokkades zijn makkelijk op te sporen en te herkennen en kunnen we dan ook gelijk opruimen. Anderen nemen wat meer tijd en vergen een onderzoek, dit zgn. verleden leven onderzoek geeft ons inzicht waarom je dingen doet, of gebeuren in dit leven. Met dit inzicht krijg je begrip en vallen de stukjes in elkaar. Het ohja…… fenomeen openbaart zich en vaak worden er dingen zichtbaar en handelbaar voor jou. SRT is een hele mooie en zachte methode om problemen op te lossen zonder dat je daarbij door je emotie heen moet, je hoeft het dus niet opnieuw te beleven. Dit is heel fijn bij zware emoties zoals oorlogstrauma’s, ongelukken, mishandelingen en of verkrachtingen. Voor andere minder belastende emoties is het even goed heel fijn dat je het niet weer hoeft te beleven. Met SRT maken we je pad schoon zodat je weer verder met je leven kunt.

Het is niet altijd nodig om zelf aanwezig te zijn bij de sessie, we kunnen ook via skype een sessie doen, al vind ik het heel fijn om je de eerste keer in persoon te zien.


Wat is SRT, Spiritueel Respons Therapy.

Allereerst wil ik iets vertellen over de verschillende bewustzijnsniveaus

Het bewuste niveau:
Hier vind je ons ego, het denken en de ratio. Ook onze ervaringen worden hier verwerkt. Het is het rijk van het hier en nu.
Dan is er het onderbewuste niveau.
Hier worden alle onwillekeurige lichaamsfuncties geregeld. Het bewaard de ervaringen die we hebben opgedaan via het bewuste niveau. Eigenlijk kun je dit niveau vergelijken met een computer, onze eigen computer met eigen regeltjes en programmeringen. Dit niveau heeft verschillende lagen en op elke laag kan er een verstoring of blokkade voorkomen.


Dan is er nog het Hoger bewustzijn:
Of het Hogere Zelf. Deze laag is heel bijzonder. Het is namelijk het niveau waar we ons ware zelf vinden. Dit hogere zelf weet alles van ons, onze ziektes en hoe we ze moeten bestrijden, alle kennis is aanwezig om ons lichamelijk en psychisch staande te houden. Het hogere bewustzijn is ook de programmeur voor onze computer, het onderbewustzijn. Maar het belangrijkste gedeelte is het feit dat dit gedeelte ook het contact met God of het Al kan maken, of zoals wij het in de SRT zeggen, met Spirit.


SRT

Wat we met SRT doen is op zoek gaan naar programma’s, blokkades en verstoringen die ons hinderen. Deze programma’s, verstoringen of blokkades kunnen ziektes veroorzaken en je het gevoel geven dat je niet lekker in je vel zit. Ook zijn er gebeurtenissen in je leven waardoor je van slag kunt raken, of telkens zich herhalende problemen of situaties die zich voordoen. De woorden ”dat gebeurt mij nu altijd” hoor ik vaak in mijn praktijk. Dat alles kunnen we met SRT onderzoeken, waar komt het vandaan en wat kunnen we eraan doen.


Programma’s

Als we op onderzoek uitgaan, kan het zomaar zijn dat we op bepaalde programma’s stuiten. Deze programma’s kunnen uit het huidige leven komen maar ook uit verleden levens. Voor mensen die niet in reïncarnatie geloven is het misschien makkelijk om te bedenken dat je bepaalde gedachtes of gewoontes mee krijgt uit over erving, dit kan wel tot 6 generaties terug zijn. Deze programma’s kunnen je belemmeren je leven te leven zoals jij dat zou willen. Met SRT kunnen we een dergelijk programma dus opzoeken en zuiveren. In veel gevallen is het zo dat je dingen herkent en kunt plaatsen, dit kan een gebeurtenis zijn waaraan een negatieve gedachte of ervaring hangt. Deze negatieve energie is vast gaan zitten in je lichaam, en moet natuurlijk weg, opgeruimd worden. Je hebt er niets aan, dus weg ermee. Opgeruimd staat netjes en zo is het ook. Met SRT ruimen we gewoon rotzooi op. We maken je pad vrij zodat jij weer verder kunt met je leven.


Waar halen we alle informatie vandaan?

Ik heb net al aangegeven dat jouw hoger bewustzijn alles weet over jou. Dat betekent niet dat mijn hoger bewust zijn ook alles weet over jou. In de SRT vragen we aan ons eigen hogere zelf of deze contact wil maken met jou hogere zelf. Als je zelf bij de sessie aanwezig bent dan is dat niet moeilijk, als het tussen ons klikt en je hebt een probleem waar je werkelijk vanaf wilt dan wil jou hogere zelf ook contact met mijn hogere zelf. Onze hogere zelven wisselen contacten en informatie uit en als onze hogere zelven er niet uit komen dan vragen we of zij het willen vragen aan Spirit, Spirit weet alles over iedereen en alle dingen. De informatie die ik krijg is dus jouw informatie en niet een eigen bedenksel. Natuurlijk gaat er een voorbereiding aan vooraf, het afstemmen en het zuiver zijn. Ter bevestiging voer ik tijdens de sessie een aantal keer controle uit.


Hoe kom ik achter de informatie?
In bovenstaande tekst heb ik uitgelegd waar de informatie vandaan komt. Maar hoe kom ik daar nu achter. Met mijn pendel, speciale SRT-pendelkaarten en doelgerichte vragen komen we achter de informatie die we nodig hebben.


Hoe werkt een pendel dan?
Een pendel werkt op ideomotorische respons. Ideomotorische respons is eigenlijk een onwillekeurige beweging die via het onderbewuste wordt doorgegeven aan het bewuste. Het is dus het lijntje van hoger zelf naar het onderbewuste en zo naar het bewuste. En dat kan als je geoefend bent heel snel gaan. Je maakt een afspraak met je pendel, eigenlijk dus met je onderbewustzijn. Je vraagt het onderbewustzijn wat voor hem of haar een JA is en een NEE. Je kunt ook net als ik zeggen, tegen je pendel, OK, ik vind dat JA, van voor naar achteren slingeren is en NEE, is van links naar rechts. Als die afspraak er eenmaal is dan is het ook heel moeilijk om het nog te veranderen. Het is ook heel belangrijk om alleen maar ja/nee vragen te stellen. In de SRT werken we met kaarten, hierop kan de pendel aanwijzen welk antwoord juist is of waar we moeten zoeken.


De kaarten


Elke SRT kaart heeft een bepaald onderwerp, zoals welk programma moet ik hebben en wanneer heeft dat plaats gevonden, wie waren daarbij of wat was de oorzaak. Elke kaart brengt je stapje voor stapje dichter bij de kern totdat je de oorzaak helder hebt en het kunt zuiveren.


Het zuiveren van programma’s

Sommige programma’s moet je eerst onderzoeken om het bewust te maken voor de vrager. Zit zo’n programma heel diep, ergens bij het ontstaan van jou begin, dan is het niet noodzakelijk dit allemaal uit te gaan zoeken. Het is dan op dusdanig hoog niveau dat je er niets van begrijpt, in een dergelijk geval zuiveren we gewoon en dat is dan ook voldoende. 

Kan en mag alles gezuiverd worden?
Alle programma’s zijn er om iets van te leren of je hebt er al iets van geleerd. Dat kan in dit leven zijn of in een verleden leven. Heb je in een verleden leven iets geleerd van je programma dan kan het in principe weg maar heb je het nog niet helemaal geleerd dan zit er nog een stukje. Programma’s van jezelf zijn altijd voor jezelf, je moet er iets mee doen. Maar je kunt ook programma’s van anderen hebben overgenomen en daar hoef je niets mee. Deze programma’s zetten we de deur uit, we zuiveren ze zodat je er geen last meer van hebt. Ook kan je een programma hebben opgedaan in een vorig leven waarin je bepaalde dingen hebt besloten. Zo van;” ik heb nu genoeg gedaan in dit leven een volgend leven laat ik mij bedienen”. En prompt kom je terug in een leven je wordt aangereden en je zit in een rolstoel en ja, dan word je bediend, het is dan wel niet zoals je, je hebt voorgesteld maar je wordt bediend. Nu kunnen we er via de SRT achter komen of je inderdaad een programma “voordeel” hebt of dat het een ander programma is bijv. “zelfbestraffing” dan heb je iets gedaan in een verleden leven waarin jezelf vond dat je het fout hebt gedaan en daarvoor wilt boeten. Zo kunnen we op allerlei manieren uitvinden waarom je dingen in dit leven moet doen of je overkomen. Nu zijn dit wel hele heftige voorbeelden maar ze komen echt voor en ook nog regelmatiger dan je denkt. 

Blokkades en verstoringen
Dit zijn de dingen die je tegenhouden in het leven. Soms kan er een blokkade of verstoring ergens opzitten, deze blokkades en verstoringen kunnen net als een programma van jou zijn maar ook van een ander. Weg met die rommel, opruimen! Een blokkade of verstoring kan ontstaan door bepaalde gedachtes die je hebt of hebt overgenomen van een ander bijvoorbeeld van je ouders. Als jouw ouders altijd hebben gezegd dat je heel hard moet werken voor je geld en de ouders van jouw ouders hebben dat ook gezegd en ga zo maar terug dan is dat op een bepaald moment een vaststaand feit voor jou, terwijl dat helemaal niet zo is. Je hoeft niet dag en nacht te werken voor je geld, je kunt ook een leuke baan hebben waar je plezier in hebt, en dan is je werk ineens niet meer hard en zwaar. Natuurlijk wil iedereen wel slapend geld verdienen maar dat is echt maar voor een paar van ons bestemd en dan kun je je afvragen of zij er zo gelukkig mee zijn, want ook zij hebben programma’s lopen. 

SRT is veel omvattend

Ik zeg bewust niet allesomvattend, ook al is dat een gegeven we begrijpen het niet. SRT groeit met de dag elke seconde wordt SRT groter. Het is gelijk aan evolutie. Met SRT kunnen we veel bereiken maar bedenk wel dat na elke sessie er ook werk aan de winkel is. Met het stukje bewustzijn wat je is gegeven tijdens de SRT-sessie kun je zelf bewust aan de slag om te voorkomen dat je weer in de zelfde baan doorgaat. Jouw spirituele groei heb jezelf in de hand. En Spiritueel is alles, het is ook het stukje bewustwording van wat er in jezelf speelt, het stil staan bij bepaalde emoties, het “zien” van anderen en vooral jezelf het echt met beide benen op de grond staan. Dat is spirituele groei
Hier op aarde
Begrijp ook goed dat je hier niet bent om maar lekker op je luie achterste te rusten. Nee, je hebt het voorrecht hier op aarde te zijn om bepaalde dingen te leren. Je opdrachten heb je mee gekregen en mag je hier gaan uitwerken. Daardoor kun je groeien. Met SRT kunnen we je helpen met die groei, we kunnen je weg vrij maken, alle negatieve energieën die je onderweg hebt opgepikt en waar je niets mee kunt kunnen we opruimen zodat je bij de dingen kunt komen waar je voor bedoeld bent hier te zijn, want ook dat is een les. 

Wat kan SRT voor jou betekenen

Na een zielszuivering is er behoorlijk wat rommel opgeruimd, de negatieve energieën zijn gezuiverd of helemaal verdwenen. Voor jou betekent dat je sneller en beter zichtbaar je pad kunt volgen. Dingen worden je duidelijk, je herkend dingen en gaat ze uit de weg en je weet waarom er iets gebeurd. Je groei kan ineens in een versnelling komen. Kortom je kunt je opgelucht, vrij, slaperig of juist heel opgewekt voelen, alles kan, zelfs dat je niets voelt. Maar vergeet niet dat er een heleboel is opgeruimd en jij er sneller door kan groeien. 

Lichamelijke klachten
SPR = spiritual restructuring is het lichaamswerk van de SRT
Soms heb je klachten waar geen dokter raad mee weet. SPR is vaak een voortzetting van de SRT, waarbij we op zoek zijn gegaan naar de oorzaak van een probleem. Soms is het zo dat een specifieke lichamelijke klacht ook een bepaalde vasthoudendheid heeft. We behandelen dan met Spirit. Deze energetische healing is zeer krachtig. 

Wat gebeurd er tijdens de SPR-sessie
Allereerst vragen we of er correcties nodig zijn en zoja waar.
Met SPR zuiveren we in eerste instantie de negatieve energie die het probleem, op mentaal, fysiek of emotioneel gebied heeft veroorzaakt.

  • We corrigeren de spierspanning die er voor zorg dat botten weer in de goede positie komen te staan.
  • We maken de energiebanen vrij van blokkades voor de positieve energie die dan door kan stromen naar alle organen en klieren.
  • Verder maken we de chakra’s en aura schoon en brengen ze in balans zodat we beter kunnen functioneren.

Na elke handeling vragen we of de correctie geslaagd is ja of nee. Is het ja dan kunnen we verder, is het Nee, dan moeten we kijken wat er nog verder zit of waardoor de correctie niet is geslaagd. Soms is het dan een programma dat naar boven komt, meestal heeft deze geen onderzoek meer nodig en kunnen we gewoon om een zuivering vragen. Anderzijds kan het ook een energie van iets anders zijn een implantaat noemen we dat. Deze energetische implantaten halen we weg en zuiveren de plaats. Na het hele lichaam langs gelopen te zijn rest ons nog de blokkades naar de organen en klieren te controleren en zo nodig te zuiveren en te verwijderen. Als laatste zijn dan de chakra’s en de aura aan de beurd. Als alles weer op zijn plaats zit en alles weer schoon en zuiver is, is ook de SPR klaar.SPR, SRT of beiden?

Zowel de SPR als de SRT kan los van elkaar gedaan worden. Een combinatie is altijd mogelijk maar vaak komt het één voort uit het ander. Vaak beginnen we afhankelijk van de klachten met de SRT, is de klacht zuiver lichamelijk dan is het raadzaam om gelijk met SPR te beginnen.


Hoe gaat een SRT sessie er uit zien?

Allereerst is het zaak om goed te aarden, dit is zowel voor de behandelaar als degene waarvoor de sessie is bedoeld, één van DE, zo niet HET belangrijkste onderdeel van de sessie. Doormiddel van de pendel of een andere testmethode kan de behandelaar controleren of de cliënt(e) goed geaard is. Zo niet, dan vraagt de behandelaar aan Spirit om de aarding naar 100% te brengen.


Na het aarden worden er verschillende onderdelen van het protocol gecontroleerd waaronder:

  • Hoe lang duurt het voordat de cliënt(e) klaar is voor de sessie?
  • Hebben we contact met het Hogere Zelf van die persoon?
  • Zijn er verstoringen die de antwoorden kunnen beïnvloeden?
  • Hoe hoog is het ego van zowel de behandelaar als de cliënt(e)?
  • Op welk bewustzijnsniveau bevindt de cliënt(e) zich
 Al deze dingen moeten op het hoogste niveau zijn afgestemd voordat er ook maar één vraag gesteld kan worden.


In simpelere woorden is het als volgt:
We hebben een computer, als we iets willen weten dan gaan we naar google             (google weet alles). Maar als we niet op internet aangesloten zijn kunnen we ook niet bij google komen en als onze computer niet de juiste instellingen heeft gebeurd er ook niets. Het is dus belangrijk te zorgen dat we aangesloten zijn en zodoende bij google kunnen komen dat dan vervolgens antwoord gaat vinden op onze vraag.

 


Zo kun je ons Hogere Zelf dus ook voorstellen, als Google. Het Hogere Zelf gaat opzoek naar de antwoorden. Jouw Hogere Zelf weet alles over je lichaam, je leven nu en je verleden levens. Als je een vraag hebt over waarom je altijd zo moe bent krijg je een antwoord. Niet in de vorm van hele zinnen maar in aanwijzingen die de behandelaar voor jou aangewezen krijgt op de behandelkaarten. Het is daarom ook heel belangrijk dat de behandelaar en de cliënt(e) ook op hetzelfde niveau zit, zeg maar dezelfde golflengte.

De behandelaar krijgt zodoende rechtstreeks de informatie van jouw Hogere Zelf, dat kan betekenen dat er dingen naar boven komen die je niet één, twee, drie herkend maar wel echt van jou zijn. Door verder te gaan zoeken en te vragen kom je er vaak wel achter waar het vandaan komt en dan kan je het wel een plaatsje geven.


Belangrijk!


Het is jouw Hogere Zelf wat het antwoord geeft, niet de behandelaar!
Een fijne sessie gewenst en daarna een opgeluchter/opgeruimder leven.

 

Deze sessies kunnen ook in je eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden door middel van Skype of Zoom


​Wat Anderen Zeggen


Dag allemaal,

Ik kreeg van Anneke de vraag om mijn verhaal over de sessies die ik bij haar heb gevolgd op papier te zetten. Dus bij deze, mijn verhaal over een nuchtere tweeëntwintig jarige West-Friese dame die aan het einde van 2016 bij Anneke terecht kwam om te werken aan haarzelf.                                            

Als kind, tiener en volwassene ben ik altijd al gevoelig geweest voor situaties waarin veel emoties naar boven kwamen. Op een of andere manier kwamen en komen mensen met allerlei problemen altijd naar mij toe. Als kind wist ik niet beter en liet ik mijzelf vaak gebruiken voor deze situaties. Ik probeerde de angst, de woede of de pijn die de ander had weg te nemen door het zelf te gaan dragen als last. Een kleine tip alvast, het helpt de ander niet en je ervaart er zelf ook geen voordelen van.                                                       

In 2014 ben ik gestart met de opleiding tot academische geschoolde basisschoolleerkracht en pedagoog. Als juf in opleiding kwam ik veel heftige klassen en schrijnende gevallen van mishandeling en verwaarlozing tegen. Dit raakte mij altijd heel diep. Naast de heftige ervaringen, kwam de enorme studiedruk van twee opleidingen tegelijkertijd volgen er bovenop. Opeens was het allemaal te veel, ik kon niet meer goed functioneren en de dokter vertelde mij dat ik een burn-out had. Ik had geen energie meer, de koek was op.                                                                                                                          

Moe en overspoeld door emoties kwam ik bij Anneke terecht op aanraden van haar man Willem. Voorafgaand aan de sessie had ik Anneke gegoogeld. Want ja, spiritualiteit vond ik altijd een beetje eng na het tv-programma van Derek Ogilvie en de verhalen over glaasje draaien.

Gelukkig is Anneke ook de nuchtere zelve en verzekerde zij mij meteen dat we geen gekke dingen gingen doen en gewoon eens gingen kijken wat mijn hogere zelf mij te vertellen had. De eerste sessies waren heel heftig. Alle emoties en lasten die ik van anderen en van mijn vorige levens droeg hebben we samen weggegooid. Daarnaast hebben we mijn bibliotheek met opgedane kennis van mijn vorige levens en dit leven open gezet en afgestoft. Bij thuiskomt van deze sessies ben ik meteen doorgelopen naar mijn bed om heel lang te slapen. Ik was zo moe van alles wat er gebeurde in mijn hoofd en ziel.

Op lichamelijk gebied merkte ik na de sessies dat ik bijna tot geen last meer had van mijn enkels, knieën en dat de pijn in mijn rug en schouders geleidelijk aan wat afnam. Op geestelijk gebied merkte ik dat mijn gave meer open begon te staan en dat ik situaties nog beter ervoer dan voor de sessies. Ik leerde in de sessies mijzelf beter kennen en ik begon ook meer controle over mijn gave te krijgen.

Als ik een bepaald gevoel had of beeld binnen kreeg, kon ik zelfstandig analyseren of dit gevoel van mij was of van een ander en of ik iets met dat gevoel moest. Zo niet, hup weggooien die handel. Daarnaast leerde ik ook hoe ik mijzelf moest afschermen voor anderen en mijn vele spirituele baantjes in andere werelden. Het was sinds tijden rustig in mijn hoofd. Ik droomde minder heftig, zat goed in mijn vel en de vermoeidheid begon af te nemen.

Mijn omgeving vertelde mij dat ik minder chaotisch overkwam en mijn studietafel was opeens opgeruimd en geordend. Het meest waardevolle van deze sessies voor mij was dat mijn stageklas veel rustiger werd. Deze mooie spiegeling liet aan mij zien dat ik van binnen opgeruimd en rustig was. Daarnaast kreeg ik meer controle over wat ik wilde laten binnenkomen aan emoties.                                                                                    

Op dit moment gaat het goed met mij en ga ik zo nu en dan langs bij Anneke voor een sessie als ik even vastloop. Daarnaast is mijn interesse voor spiritualiteit gegroeid, waardoor ik laatst ook een cursus pendelen heb gevolgd bij haar. Ook zou ik anderen zeker aanraden om eens langs te gaan voor een sessie. Je leert veel dingen over jezelf die je bewust of onbewust nog niet wist.

 

Groetjes, Ellen


Anna Olson Blogger


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut adec odio dui. Nulla eleifend purus in nisi bibendum aliquet. Aliquam pulvinar pellentesque felis, nec sollicitudin ligula feugiat at. 


Ella Johnson - Fashion Editor


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut adec odio dui. Nulla eleifend purus in nisi bibendum aliquet. Aliquam pulvinar pellentesque felis, nec sollicitudin ligula feugiat at. Mauris ullamcorper ornare augue, maximus rutrum auctor nam nisi auctor 


Maria Ferguson - Stylist


Very Important Title Section


Enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip duius commodo nam auctor ipsum sagittis laboris consequat.

MY NAME IS...
Anna Jacobs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore nam magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ad ullamco laboris nisi ut aliquip ex nam commodo ad elitis consequat.


Read Our Latest
Blog Posts


very interesting Blog Post title


Lorem ipsum dolor sit amet, auctor ut consectetur ut adipisicing elit, sed duius eiusmod tempor incididunt ut labore nam dolor ipsum priot auctor elitis.

long-arrow-right

very interesting Blog Post title


Lorem ipsum dolor sit amet, auctor ut consectetur ut adipisicing elit, sed duius eiusmod tempor incididunt ut labore nam dolor ipsum priot auctor elitis.

long-arrow-right

very interesting Blog Post title


Lorem ipsum dolor sit amet, auctor ut consectetur ut adipisicing elit, sed duius eiusmod tempor incididunt ut labore nam dolor ipsum priot auctor elitis.

​Ontvang Nu

​de 4 waardevolle tips om jezelf te zijn

© Thrive Landing Pages. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer